Kontakt

SCK ĎUMBIER
Fraňa Kráľa 4
977 01  BREZNO
IČO: 35985887
DIČ: 2021441180

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 22.1.1999 Č. sp. VVVS/1-900/90-14807

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Podbrezová, a.s.,
IBAN: SK6409000000000301188895

Kontaktujte nás