Zásady pohybu na cyklotrasách v lesnom prostredí

 

 

1. Pri jazdení v lese sa nachádzate na pozemkoch majiteľov lesov, rešpektujte ich vlastnícky vzťah a správajte sa na ich majetkuako hostia, neničte a nepoškodzujte ich majetok.

2. Rešpektujte pohyb vozidiel majiteľov lesov a ich hospodársku činnosť na ich majetku.

3. Jazdite iba po vyznačených cykloturistických trasách, resp. po lesných cestách v zmysle Lesného zákona, nejazdite po nepovolených cestách a trasách.

4. Na území národných parkov a chránených krajinných oblastí jazdite iba po vyznačených cykloturistických trasách.

5. Pri jazde používajte vždy ochrannú prilbu.

6. Ak sa dá, jazdite vždy minimálne vo dvojici, majte pri sebe nabitý mobilný telefón, v prípade vážnejšieho úrazu kontaktujte záchranné zložky.

7. Vždy informujte niekoho, kam idete na výlet alebo cyklotúru a kedy sa plánujete vrátiť.

8. Chráňte prírodu, jej rastliny a živočíchy, neplašte zver, nejazdite šmykom.

9. V lese nefajčite a neklaďte oheň.

10. V lese jazdite iba za denného svetla, nejazdite v noci.

11. Pred výletom do lesa si dobre naštudujte trasu, používajte mapu alebo GPS prístroj.

12. Majte bicykel vo výbornom technickom stave. Pri jazde majte pri sebe minimálne náhradnú dušu, vodu, energetickú tyčinku a malú lekárničku.

13. Kempujte a bivakujte iba na to určených miestach.