Sme aj na Facebooku: 

  www.facebook.com/sckdumbier/

 

Novinky

Výročná členská schôdza...

...sa bude konať v sobotu 18.02.2023 o 15:00 hod. v reštaurácii Zimák. 

Prosíme vážených členov klubu, aby do uvedeného termínu uhradili členské za rok 2023 vo výške 15,- € a to na účet 

Roman Badinka SK10 1111 0000 0068 6187 1016 alebo v hotovosti v predajni Agromix Brezno. 

Ďalej vás prosíme o zapisovanie sa na schôdzu do tabuľky na messengeri: Kamaráti z SCK, kvôli zabezpečeniu stravy.

Prípitok, polievka, hlavné jedlo, dezert a jeden nápoj (nealko, pivo, káva...) bude na účet klubu, ostatné konzumné si hradí každý účastník individuálne.

Ďakujem.

Celý článok

2% z daní

Milí priatelia,

aj tento rok Vás chceme poprosiť o podporu - poukázať

SCK Ďumbier Brezno 2% z dani z príjmov. 

V prípade, že by ste sa tak rozhodli urobiť, tlačivá nájdete nižšie (sú editovateľné = možno do nich písať v PC). 

Za podporu ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní... V2Pv21_1.pdf.pdf

Potvrdenie.pdf 

Údaje pre vyplnenie "Vyhlásenia":

IČO: 35985887                   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): SLOVENSKÝ CYKLOKLUB ĎUMBIER

Sídlo - ulica: FRAŇA KRÁĽA          Súpisné/orientačné číslo:  4          PSČ: 97701     Obec: BREZNO

 

Celý článok

Dovolenka 2022

Dovolenka 2022 – Česko (Morava), sobota 02.07. až nedeľa 10.07.2022
Miesto: Rožnov pod Radhoštem.
Ubytovanie: Střední škola zemědelská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - domov mládeže (nová časť).
www.szesro.cz/uchazeci/uchazeci-internat/ubytovani-pro-verejnost-dm
Odchod: sobota, 02.07. o 07:00 hod. z Brezna, Brezenská 6 (Agromix).
Preprava bicyklov cykloprívesom (11 ks) a autami, možnosť pred odchodom uschovať batožinu a  bicykle v predajni Agromix, dopraviť ich najneskôr do 01.07. do 14:00 hod.

Program : Bicyklovanie ☺- trasy budú  vypracované dodatočne a zverejnené aj vo formáte gpx.

Cena: 140.- € ( v cene je zahrnuté ubytovanie a doprava).
Stravovanie: individuálne
Prihlasovanie: termín záväzného prihlásenia s úhradou 140,- € je do 10.03.2022 osobne v predajni Agromix Brezno (Brezenská ul.), alebo na účet:
Roman Badinka SK10 1111 0000 0068 6187 1016, BIC: UNCRSKBX.
Celý článok

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prosime všetkých členov aby vypísali Súhlas so spracovaním osobných údajov a odovzdali ho niektorému členovi vedenia klubu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné evidovať z dôvodu vedenia klubovej databázy a taktiež pre potreby vydania nového členského preukazu s fotkou. Fotku a formulár možno odovzdať v kvetinárstve S.A.K. u Anky Kirdajovej (Rázusová ul.) alebo poslať mailom na adresu: matej.suranek@gmail.com. Prázdne formuláre budú k dispozicii na uvedenej adrese kvetinárstva. Potrebné dokumenty (vypísaný súhlas a fotku v elektronickej alebo tlačenej forme) je potrebné odovzdať najneskôr do 15.3.2018! 

Suhlas_so_sprac_OS_udajov.docx (667968)

Celý článok