2% Z DANE

Prosíme sympatizantov nášho cykloklubu o darovanie 2% dane z príjmov.

S vyplnením vyhlásenia radi pomôžeme v prípade potreby osobne (Kirdaj Peter, Badinka Roman, Šuránek Matej, Giertli Jozef).

Tlačivá, potrebné na tento úkon prikladáme:

VYHLÁSENIE S PREDVYPLNENÝMI ÚDAJMI O PRIJíMATEĽOVI 2 %  DANE Z PRÍJMU:

Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV:

Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov

Editovateľné vyhlásenie (dá sa vyplniť, vytlačiť a odovzdať):

rozhodni.sk/wp-cont ent/uploads/2018/01/Vyhl%C3%A1senie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

Online formular (dá sa vyplniť a odooslať online):

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.392.html

Vopred vám ďakujeme...